MENU

DE CLUB VAN NEDERLAND

HUISREGELS ZAYN NIGHTLIFE

 1. Bij het betreden van dit object verklaardt de bezoeker zich automatisch akkoord met de geldende huisregels van Club Zayn Nightlife.
 2. Er geldt een minimale leeftijd van 18 jaar. De bezoeker dient bij de gastheer van Club Zayn Nightlife zijn/haar legitimatiebewijs te kunnen tonen. Op studenten avonden dient de bezoeker zijn/haar studentenpas te kunnen tonen. Bij het niet kunnen tonen van uw studentepas en/of een geldig legitimatiebewijs zal de toegang worden ontzegd.
 3. De bezoekers dienen een verzorgd uiterlijk te hebben en passende kleding vereist. Sportkleding, sportschoenen, kapotte kleding, doorschijnende/onzedelijke kleding, kleding met groepskenmerkende teksten zijn niet toegestaan. Tevens zijn hoofddeksels, zonnebrillen, nek- en heuptasjes niet toegestaan. (uitzonderingen m.b.t. medische redenen) Bij twijfel is de beslissing van het personeel bindend.
 4.  Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol en of drugs, zal de toegang direct worden ontzegd. Bij twijfel is de beslissing van de gastheer van Club Zayn Nightlife bindend.
 5. Wij behouden ons het recht groepen groter van 4 personen te weigeren.
 6. Indien het binnen te druk is of er een speciaal uitnodigingsbeleid wordt gehandhaafd, behoudt Club Zayn Nightlife het recht om u de toegang te ontzeggen.
 7. Bij het binnentreden van Club Zayn Nightlife, kan medewerking aan een veiligheidscontrole in de vorm van fouillering en/ of visitatie gevraagd worden, bij weigering zal de toegang tot Club Zayn Nightlife worden ontzegd, tevens behouden de gastheren van Club Zayn Nightlife zich het recht de bezoeker de toegang te ontzeggen bij constatering van voorwerpen die de veiligheid en commercie kunnen verstoren.
 8.  Het gebruik en/ of verhandelen van drugs is ten strengste verboden, bij constatering van gebruik en/ of verhandelen van drugs, zal direct verwijdering plaatsvinden van de desbetreffende persoon/personen en word eventueel de politie gewaarschuwd.
 9. Het is ten strengste verboden wapens in het bezit te hebben. Bij constatering zullen de wapens in beslag worden genomen waarna er overdracht aan de politie plaatsvindt.
 10. We verwachten een positieve houding ten opzichte van andere gasten en personeel die tijdens de clubavond aanwezig zijn, ongeacht afkomst, cultuur, seksuele gerichtheid, godsdienst of leeftijd.
 11. Bij gedrag dat door andere bezoekers of personeel van Club Zayn Nightlife als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst word ervaren, zal een waarschuwing volgen. Bij herhaling word u de toegang ontzegd. In het laatste geval kan u de toegang voor een langere periode worden ontzegd.
 12. Club Zayn Nightlife hanteert de volledige uitvoering van het rookbeleid, roken (incl. E-sigaret) is NIET toegestaan.
 13. U mag geen eigen consumpties of consumptieverpakkingen, meenemen dan wel nuttigen in Club Zayn Nightlife.
 14. U mag eigendommen van Club Zayn Nightlife niet mee naar buiten nemen, verplaatsen en/ of beschadigen. Dit geldt ook voor elk soort glaswerk. Wie beschadigingen veroorzaakt zal de toegang tot Club Zayn Nightlife worden ontzegd en zal eventueel opdraaien voor de kosten. Bij diefstal zal Club Zayn Nightlife altijd aangifte doen.
 15. Bij Calamiteiten dient u de instructies van het personeel op te volgen.
 16. Club Zayn Nightlife is op geen enkele manier aansprakelijk voor letsel/vermissing of beschadiging van goederen of personen.
 17. Club Zayn Nightlife is voorzien van een camerasysteem (cctv), dit is een hulpmiddel om de veiligheid van onze gasten en medewerkers te kunnen waarborgen, indien noodzakelijk zullen wij beelden beschikbaar stellen aan de politie.
  In Club Zayn Nightlife worden gedurende de clubavond foto’s en video’s gemaakt door een fotograaf. de foto’s en video’s worden op sociale media geplaatst. Bij het betreden van Club Zayn Nightlife ga je daarmee akkoord.
 18. Na 03:00 uur mag Club Zayn Nightlife geen bezoekers meer binenlaten.
 19. Overtreding van het huisreglement kan leiden tot ontzegging van de toegang.