MENU

Privacy verklaring

Important Information

DE CLUB VAN NEDERLAND

Privacy verklaring

Wij hechten veel waarde aan de privacy en bescherming van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacywetten.

1. Verzameling van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt, contact met ons opneemt, of op andere manieren met ons communiceert. De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen onder meer uw naam, contactgegevens, e-mailadres, adres, betalingsinformatie en andere gegevens zijn die nodig zijn om onze diensten te verlenen en met u te communiceren.

2. Gebruik van persoonlijke gegevens

Wij gebruiken de verzamelde persoonlijke gegevens om onze diensten te leveren, uw verzoeken te verwerken, u op de hoogte te houden van onze producten en aanbiedingen, en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor interne doeleinden, zoals het analyseren van het gebruik van onze website, het verbeteren van onze diensten en het ontwikkelen van nieuwe producten.

3. Opslag van persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

4. Delen van persoonlijke gegevens

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden wanneer dit nodig is om onze diensten te verlenen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met externe dienstverleners die namens ons optreden, zoals IT-dienstverleners, betalingsverwerkers, en bezorgdiensten. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of anderszins commercieel beschikbaar stellen aan derden zonder uw toestemming.

5. Beveiliging van persoonlijke gegevens

Wij nemen de beveiliging van uw persoonlijke gegevens serieus en treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik, wijziging of openbaarmaking.

6. Uw rechten

U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of uw toestemming intrekken wanneer deze is gegeven. Neem contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens om uw rechten uit te oefenen.

7. Contactgegevens

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring, de verwerking van uw persoonlijke gegevens of als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via:

ZAYN Nightlife
Adres: Ruiterskwartier 91, 8911BR Leeuwarden
Telefoon: +31 6 23 61 45 97
E-mail: info@zayn-nightlife.nl

8. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om deze aan te passen aan wijzigingen in onze diensten, bedrijfspraktijken of wettelijke vereisten. Eventuele wijzigingen in de privacyverklaring worden op onze website gepubliceerd en zijn van kracht vanaf het moment van publicatie.

Laatst bijgewerkt op 02-02-2024.